Τιμοκατάλογοι χάλκινων καλωδίων
σύρματα χαλκού Τιμοκατάλογοι

Εμπορεύματα Τιμή (USD/T) Κατασκευαστής ή ο πωλητής
επικαλυμμένα καλώδια χαλκού 30 - 210 QuadCom Ltd (Cherepovez)


Οι τιμές στην αγορά της Ρωσίας


Τιμοκατάλογοι χάλκινων καλωδίων επικαλυμμένα καλώδια χαλκού σύρματα χαλκού Τιμοκατάλογοι